Gastridium Blume (Poaceae)


Gastridium cf phleoides 1 Petra, Lesvos, Greece 100516 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Gastridium cf phleoides 2 Petra, Lesvos, Greece 100516 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Gastridium phleoides SE of Aperi, Karpathos, Greece 040519 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).