Hyparrhenia Andersson (Poaceae)

Hyparrhenia hirta 1 Agia Galini, Crete 110331 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Hyparrhenia hirta 2 Agia Galini, Crete 110331 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Hyparrhenia rufa 2 Kohala Mountain, Big Island, Hawaii 130728 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Hyparrhenia rufa 3 Kohala Mountain, Big Island, Hawaii 130728 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Hyparrhenia rufa 1 Kohala Mountain, Big Island, Hawaii 130728 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).