Imperata Cirillo (Poaceae)


Imperata cylindrica 1 Mt Falakron, N Greece 180703 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Imperata cylindrica 2 Mt Falakron, N Greece 180703 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Imperata cylindrica 3 Mt Falakron, N Greece 180703 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).