Narduroides Rouy (Poaceae)


Narduroides salzmannii 1 N of Ambelikon, Lesvos, Greece 100515 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Narduroides salzmannii 2 N of Ambelikon, Lesvos, Greece 100515 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Narduroides salzmannii 3 N of Ambelikon, Lesvos, Greece 100515 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).