Taeniatherum Nevski (Poaceae)


Taeniatherum caput-medusae 1 Dadia, Thracia, Greece 060603 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Taeniatherum caput-medusae 2 Dadia, Thracia, Greece 060603 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Taeniatherum caput-medusae 3 NE of Skalochori, Lesvos, Greece 100510 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Taeniatherum caput-medusae 4 NE of Skalochori, Lesvos, Greece 100510 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Taeniatherum caput-medusae 5 NE of Skalochori, Lesvos, Greece 100510 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Taeniatherum caput-medusae 6 NE of Skalochori, Lesvos, Greece 100510 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).