Ipheion Raf. (Alliaceae)

Ipheion uniflorum 1 DBV Garden, Visby, Gotland 110508 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ipheion uniflorum 2 DBV Garden, Visby, Gotland 110508 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ipheion uniflorum 3 DBV Garden, Visby, Gotland 110508 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).