Tulbaghia L. (Alliaceae)

Tulbaghia violacea 1 Lund Bot Garden 130816 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulbaghia violacea 2 Lund Bot Garden 080905 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulbaghia violacea 3 Lund Bot Garden 080905 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tulbaghia violacea 4 Lund Bot Garden 100521 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).