Bellevalia Lapeyr. (Hyacinthaceae)

Bellevalia paradoxa 6 Lund Bot Garden 150503 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Bellevalia paradoxa 1 Lund Bot Garden 150503 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Bellevalia paradoxa 2 Lund Bot Garden 150503 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Bellevalia paradoxa 3 Lund Bot Garden 150503 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Bellevalia paradoxa 4 Lund Bot Garden 150503 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Bellevalia paradoxa 5 Lund Bot Garden 150503 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Bellevalia romana 1 Copenhagen Bot Garden 140515 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Bellevalia romana 2 Copenhagen Bot Garden 140515 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Bellevalia romana 3 Copenhagen Bot Garden 140515 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Bellevalia trifoliata 1 Pagontas, Samos, Greece 920505 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Bellevalia trifoliata 2 Pagontas, Samos, Greece 920505 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).