Chouardia Speta (Hyacinthaceae)


Chouardia litardierei 1 Lund Bot Garden 070515 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Chouardia litardierei 2 Lund Bot Garden 070515 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).