Veltheimia Gled. (Hyacinthaceae)

Veltheimia bracteata 7 Lund Bot Garden 130205 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Veltheimia bracteata 1 Bergianska 070221 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Veltheimia bracteata 2 Bergianska 070221 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Veltheimia bracteata 3 Bergianska 070221 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Veltheimia bracteata 4 Lund Bot Garden 090213 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Veltheimia bracteata 5 Lund Bot Garden 130205 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Veltheimia bracteata 6 Lund Bot Garden 130205 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).