Tigridia Juss. (Iridaceae)

Tigridia pavonia 2 Copenhagen Bot Garden 160713 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tigridia pavonia 3 Copenhagen Bot Garden 160713 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Tigridia pavonia 1 Copenhagen Bot Garden 160713 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).