Dasylirion Zucc. (Ruscaceae)


Dasylirion 1 Bergianska, Stockholm 031202 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).