Toxicoscordion A.Heller (Melanthiaceae)

Toxicoscordion fremontii 4 Torrey Pines, San Diego, CA 130418 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Toxicoscordion fremontii 5 Torrey Pines, San Diego, CA 130418 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Toxicoscordion fremontii 6 Torrey Pines, San Diego, CA 130418 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Toxicoscordion fremontii 1 Torrey Pines, San Diego, CA 130418 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Toxicoscordion fremontii 2 Torrey Pines, San Diego, CA 130418 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Toxicoscordion fremontii 3 Torrey Pines, San Diego, CA 130418 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Toxicoscordion fremontii 7 Torrey Pines, San Diego, CA 130418 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).