Narthecium Gerard (Nartheciaceae)

Narthecium ossifragum 10 Börsmose Hede, Jylland DK 140801 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Narthecium ossifragum 11 Börsmose Hede, Jylland DK 140801 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Narthecium ossifragum 12 Börsmose Hede, Jylland DK 140801 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Narthecium ossifragum 3 Börsmose Hede, Jylland DK 140801 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Narthecium ossifragum 4 Börsmose Hede, Jylland DK 140801 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Narthecium ossifragum 5 Börsmose Hede, Jylland DK 140801 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Narthecium ossifragum 6 Börsmose Hede, Jylland DK 140801 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Narthecium ossifragum 7 Börsmose Hede, Jylland DK 140801 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Narthecium ossifragum 8 Börsmose Hede, Jylland DK 140801 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Narthecium ossifragum 9 Börsmose Hede, Jylland DK 140801 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Narthecium ossifragum 1 Börsmose Hede, Jylland DK 140801 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Narthecium ossifragum 13 Börsmose Hede, Jylland DK 140801 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Narthecium ossifragum 14 Börsmose Hede, Jylland DK 140801 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Narthecium ossifragum 15 Börsmose Hede, Jylland DK 140801 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Narthecium ossifragum 16 Börsmose Hede, Jylland DK 140801 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Narthecium ossifragum 2 Börsmose Hede, Jylland DK 140801 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).