Carica L. (Caricaceae)

Carica papaya 1 (cult) Keokea, Big Island, Hawaii 130729 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Carica papaya 2 (cult) Keokea, Big Island, Hawaii 130729 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Carica papaya 3 (cult) Keokea, Big Island, Hawaii 130729 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Carica papaya 4 (cult) Lae, Papua New Guinea 831020 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).