Baloghia Endl. (Euphorbiaceae)

Baloghia buchholzii Montagne des Sources, New Caledonia 831219 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Baloghia bureavii 1 Mt Do, New Caledonia 831202 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Baloghia bureavii 2 Mt Do, New Caledonia 831202 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).