Idesia Scop. (Salicaceae)

Idesia polycarpa 1 Lund Bot Garden 120705 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Idesia polycarpa 2 Lund Bot Garden 120705 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Idesia polycarpa 3 Lund Bot Garden 120705 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Idesia polycarpa 4 Lund Bot Garden 120705 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Idesia polycarpa 5 Lund Bot Garden 120705 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Idesia polycarpa 6 Lund Bot Garden 120705 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Idesia polycarpa 7 Lund Bot Garden 120705 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Idesia polycarpa 8 Lund Bot Garden 120705 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Idesia polycarpa 9 Lund Bot Garden 120705 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Idesia polycarpa 10 Lund Bot Garden 120705 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Idesia polycarpa 11 Lund Bot Garden 120705 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Idesia polycarpa 12 Lund Bot Garden 120705 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).