Ackama A.Cunn. (Cunoniaceae)

Ackama rosifolia 3 Waipoua Forest, Northland NZ 151105 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ackama rosifolia 4 Waipoua Forest, Northland NZ 151105 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Ackama rosifolia 1 Waipoua Forest, Northland NZ 151105 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Ackama rosifolia 2 Waipoua Forest, Northland NZ 151105 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).