Tibetia (Ali) H.P.Tsui (Fabaceae)

Tibetia cf yunnanensis near Lijiang, Yunnan 110707 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tibetia himalaica 1 NW of Shangri-la, Yunnan 110708 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tibetia himalaica 2 NW of Shangri-la, Yunnan 110708 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tibetia himalaica 3 NW of Shangri-la, Yunnan 110708 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tibetia himalaica 4 NW of Shangri-la, Yunnan 110708 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tibetia himalaica 5 NW of Shangri-la, Yunnan 110708 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tibetia himalaica 6 NW of Shangri-la, Yunnan 110708 - Photo: Magnus Thorell (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tibetia himalaica 7 NW of Shangri-la, Yunnan 110708 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tibetia himalaica 8 NW of Shangri-la, Yunnan 110708 - Photo: Magnus Thorell (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tibetia himalaica 9 NW of Shangri-la, Yunnan 110708 - Photo: Magnus Thorell (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tibetia tongolensis 1 Baimashan, Yunnan 110710 - Photo: Unknown (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tibetia tongolensis 2 Baimashan, Yunnan 110710 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tibetia tongolensis 3 Baimashan, Yunnan 110710 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Tibetia tongolensis 4 Baimashan, Yunnan 110710 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Tibetia himalaica 10 NW of Shangri-la, Yunnan 110708 - Photo: Magnus Thorell (© 2014 Jan Thomas Johansson).