Broussonetia Ortega (Moraceae)

Broussonetia papyrifera 1 Lund Bot Garden 090528 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Broussonetia papyrifera 2 Lund Bot Garden 090528 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Broussonetia papyrifera 4 Lund Bot Garden 130909 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Broussonetia papyrifera 5 Lund Bot Garden 130909 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Broussonetia papyrifera 6 Lund Bot Garden 130909 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Broussonetia papyrifera 7 Lund Bot Garden 150616 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Broussonetia papyrifera 8 Lund Bot Garden 150616 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Broussonetia papyrifera 9 Lund Bot Garden 150616 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Broussonetia papyrifera 3 Lund Bot Garden 090528 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).