Colletia Comm. ex Juss. (Rhamnaceae)

Colletia paradoxa 1 Lund Bot Garden 090826 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Colletia paradoxa 2 Lund Bot Garden 120911 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Colletia paradoxa 3 Lund Bot Garden 120911 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Colletia paradoxa 4 Lund Bot Garden 070625 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Colletia paradoxa 5 Puerto de la Cruz Bot Garden, Tenerife 160410 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Colletia paradoxa 6 Puerto de la Cruz Bot Garden, Tenerife 160410 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Colletia spinosa 1 Puerto de la Cruz Bot Garden, Tenerife 160410 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Colletia spinosa 2 Puerto de la Cruz Bot Garden, Tenerife 160410 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Colletia spinosissima 1 Res. Nac. Rio de los Cipreses E of Rancagua, Chile 171111 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Colletia spinosissima 4 Res. Nac. Rio de los Cipreses E of Rancagua, Chile 171111 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Colletia spinosissima 5 Res. Nac. Rio de los Cipreses E of Rancagua, Chile 171111 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Colletia spinosissima 2 Res. Nac. Rio de los Cipreses E of Rancagua, Chile 171111 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Colletia spinosissima 3 Res. Nac. Rio de los Cipreses E of Rancagua, Chile 171111 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).