Cydonia Tourn. ex Mill. (Rosaceae)

Cydonia oblonga 10 Enskede, Södermanland 060916 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Cydonia oblonga 4 Lund Bot Garden 130603 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Cydonia oblonga 6 NE of Gazi Pasa, Turkey 090408 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Cydonia oblonga 7 NE of Gazi Pasa, Turkey 090408 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Cydonia oblonga 8 Enskede, Södermanland 060916 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Cydonia oblonga 9 Enskede, Södermanland 060916 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Cydonia oblonga 1 Lund Bot Garden 100608 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Cydonia oblonga 2 Lund Bot Garden 130603 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Cydonia oblonga 3 Lund Bot Garden 100608 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Cydonia oblonga 5 Lund Bot Garden 130603 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).