Gillenia Steud. (Rosaceae)

Gillenia trifoliata 3 Lund Bot Garden 080612 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Gillenia trifoliata 4 Lund Bot Garden 080612 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Gillenia trifoliata 5 Lund Bot Garden 080612 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Gillenia trifoliata 6 Lund Bot Garden 080612 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Gillenia trifoliata 1 Lund Bot Garden 080612 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Gillenia trifoliata 2 Lund Bot Garden 080612 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).