Poupartia Comm. ex Juss. (Anacardiaceae)

Poupartia (Sclerocarya birra) 1 Anja park, Madagascar 191013 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Poupartia (Sclerocarya birra) 2 Anja park, Madagascar 191013 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Poupartia (Sclerocarya birra) 3 Anja park, Madagascar 191013 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Poupartia (Sclerocarya birra) 4 Anja park, Madagascar 191013 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Poupartia (Sclerocarya birra) 5 Anja park, Madagascar 191013 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Poupartia (Sclerocarya birra) 6 Anja park, Madagascar 191013 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).