Phellodendron Rupr. (Rutaceae)

Phellodendron amurense 1 Lund Bot Garden 080612 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Phellodendron amurense 2 Lund Bot Garden 080612 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Phellodendron amurense 3 Lund Bot Garden 080612 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Phellodendron amurense 4 Lund Bot Garden 070516 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).

Phellodendron amurense 6 Lund Bot Garden 070516 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).


Phellodendron amurense 5 Lund Bot Garden 070516 - Photo: Jan Thomas Johansson (© 2014 Jan Thomas Johansson).